Hoe doe je dat eigenlijk: herinneren? Heb je daar foto’s voor nodig of een souvenir? En waar gaan die herinneringen dan over? Over je oma, die ene vakantie of zoiets bepalends als een historische gebeurtenis? Dat komt allemaal aan de orde op de tentoonstelling Souvenir: herinneren als object (deel 2).
Tegenwoordig zijn we dagelijks bezig de wereld om ons heen vast te leggen in foto’s, video’s, op weblogs en sociale media. Archieven groeien explosief, iedere lokale groep vormt zijn eigen erfgoed en er vinden veel herdenkingen plaats: kortom, er is een geheugencultuur ontstaan. Die maatschappelijke ontwikkeling koppelt 38CC aan het toeristische souvenir
én aan de ontwikkelingen in de actuele kunst. Drie exposities en een uitgebreid parallelprogramma leggen de verschillende betekenissen, associaties en connotaties van het begrip souvenir bloot.


24 november tot en met 20 januari 2013